et en

Hüdraulikaseadmete hooldus- ja remonditööd

Kõik hüdraulilised süsteemid vajavad perioodilisd hooldust. Hüdraulikasüsteemi kõige suuremaks vaenlaseks on mustus. Üldjuhul seisneb hooldus:

  • hüdraulikaõli ja -filtrite vahetamises
  • õlipaagi puhastamises
  • mittevahetatavate filtrite puhastamises
  • süsteemi parameetrite kontrollimises
  • süsteemi reguleerimises

Hooldamata süsteemis kuluvad selle komponendid ettenähtust kordades kiiremini, mis lõppkokkuvõttes viib kallite hüdraulikakomponentide riketeni ja süsteemi hävimiseni. Hooldustööde perioodilisus on kirjeldatud seadme passis.

Meilt saab tellida hüdrosüsteemide puhastust ning süsteemi õli puhtuse mõõtmisi. Puhtuse mõõtmiseks kasutame Parkeri countLaserCM20 sertifitseeritud mõõteseadet.

Parkeri countLaserCM20

Meie spetsialistid on valmis Teid aitama nii materialide kui ka tööga! Oleme hooldanud ja remontinud väga erinevaid seadmeid nii tööstus- kui ka mobiilhüdraulika vallas.