et en

Dokumendid

Sellelt lehelt leiate enamkasutatavad lepingualused ja muu vajaliku ametliku dokumentatsiooni.

Lepingute alused:

  • Müügi ja töövõtu üldtingimused (PDF)
    AS Baltflex müüb kaupa ülekandearvetega klientidele, kellega on sõlmitud kirjalik müügilepingu raamleping. Müügilepingu raamlepingu näidis ja AS Baltflexi müügi üldtingimused on toodud juuresolevatel linkidel. Lepingu sõlmimiseks on tarvis allkirjaõiguslikul firma esindajal tulla AS Baltflex'i müügipunkti ja võtta kaasa isikut tõendav dokument.
  • Müügilepingu raamleping (PDF)